Om nett siden.

Jeg savner en norsk nettside hvor noen som har knekket koden og som har et tilbud og informasjon for medavhengige. Da jeg også har opplevd at dette er noe psykiatrien kan for lite om og som de ikke anser som en diagnose etter det jeg har forstått.

Er det et mørketall der ute som er medavhengige som ikke vet de er det. Mange som ikke får den veiledningen og hjelpen de trenger. Derfor følte jeg å ta saken i egne hender og starte opp en side for oss medavhengige. Det er ofte barn av alkoholikere. Barn av foreldre med psykisk sykdom. Barn av foreldre med narsissistiske trekk.

Medavhengige er voksne som lever med et skadet indre barn. Barndommen programmerte oss til å ikke ha et selv. Et svakt selv som gjør at du som voksen i dag sliter med å sette grenser for deg selv og andre. Du setter deg selv sist og er veldig redd for å såre andres følelser og tar ansvar for andres følelser på bekostning av deg selv.

Er du medavhengig? Er du en person som føler deg usynlig? Blir du i usunne forhold ? Føler du deg ikke god nok? Er du redd for å være alene og bli forlatt?

Ofrer du deg for andre og uoppfordret hjelper andre når du heller bør hjelpe deg selv? Føler du deg ett med andre? Men sliter med å være et eget individ.

Hvor du ikke har et sterkt selv. Føler du at du trenger andres godkjennelser for å føle det du føler ? Tviler du på dine egne tanker og følelser om de er riktige?

Når du ikke har et sterkt selv sliter mange av oss med angst, depresjon, sinne for du skjuler ditt sanne selv. Vi medavhengige trenger å få veiledning på hvordan forstå hva medavhengighet er.

Hvorfor ble vi medavhengige. Hvordan spilles dette ut i deg selv som person. På hvilken måte dette preger livet ditt slik at du kan få til endringer når du healer ditt indre barn og lærer deg å se deg selv og elske selvet ditt.

Den du er. Etter hvert vil jeg tilby coaching slik at du kan bli fri fra din medavhengighet . Hjelpe deg på din vei slik at du kan sette deg i førersete i ditt liv.

Slik at du kan få verktøy til å leve et autentisk liv og møte opp som ditt autentiske selv. Hvor du kan endre livet ditt og leve det som deg og ikke ut fra et sted hvor du ofrer deg for andre og svikter deg selv.